www.zshargaba.edu.sk

Základná škola s materskou školou

Hargašova 5

Bratislava - Záhorská Bystrica

zshargasova@centrum.sk

VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY !
Aktuality
Vedenie školy
Základné informácie
Spolupráca školy
Výchovný poradca
Vzdelávací program
Školský rok 2007/2008
Zamestnanci ZŠ
Školský klub detí
Mimoškolská činnosť
Materská škola
Zamestnanci MŠ
Školské stravovanie
Správa ZŠ 06/07
Správa MŠ 06/07
Fotogaléria

                     

            

 

 

           BYSTRICKÝ SVET NAJMENŠÍCH - BSN (Občianske združenie)

V roku 2003 vzniklo ako iniciatíva rodičov detí v Materskej škole združenie Bystrický svet najmenších. Jeho členmi sú dnes niektorí rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu, zamestnanci školy a obyvatelia Záhorskej Bystrice.

 

Združenie BSN od svojho začiatku hradí náklady spojené s organizáciou a návštevou kultúrnych a spoločenských akcií detí, nakupuje vybavenie a zariadenie pre materskú školu, ako aj pracovné pomôcky, hračky a knihy pre deti navštevujúce materskú školu. Finančne tiež prispieva na prevádzkové a administratívne náklady materskej školy. V posledných dvoch rokoch sa významene podieľalo na rekonštrukcii toaliet na Základnej škole, rekonštrukcii priestorov v Materskej škole, ako aj na kompletnom prebudovaní hygienyckých zariadeni v telocvični a v jedálni základnej školy.

 

Bystrickému svetu najmenších sa podarilo postaviť pri materskej škole dve detské ihriská, zveľadiť areál základnej a materskej školy, postaviť a prebudovať v spolupráci s miestnym úradom a sponzormi športoviská – bežeckú dráhu s doskočiskom, basketbalové a  futbalové ihrisko. Veľkou pýchou je pre celý areál prírodné klzisko, ktoré je zatiaľ našou najväčšou akciou.

 

Sme rozhodnutí z príspevkov a darov rodičov ( v tomto školskom roku bol odsúhlasený príspevok 1500  Sk na dieťa v materskej škole ) podporovať materskú školu a za pomoci príspevkov sponzorov a z výnosov z 2% z dane z príjmov pomáhať zveľaďovať areál základnej školy s materskou školou.

 

Darí sa nám zjednocovať úsilie miestneho úradu, rodičov detí a miestnych podnikateľov pri spolufinancovaní školských a mimoškolských aktivít našich detí, ktoré sme od založenia združenia boli schopní podporiť sumou vyše jeden a pol milióna Sk.

 

Budeme radi, ak sa k nám pridáte a svojou finančnou pomocou a hlavne aktivitou podporíme naše deti aj v budúcom školskom roku.

 

Orgány a kontakt na Bystrický svet najmenších ( BSN )

·        Janka Szabóová          – generálna riaditeľka

·        Ivan Bošňák                – výkonný riaditeľ

·        Monika Vrábeľová        – čleka správnej rady

·        Katarína Kotásková      – členka správnej rady

Bankový účet: 0177 171 462 / 0900

 

Kontakt:

Ivan Bošňák

Bystrický svet najmenších

Hargašova ul. 7, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica


 

© 2008 MŠ